HISTORIA OCHRONKI

W naszej Ochronce realizowany jest „Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” dopuszczonego do użytku decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2008roku. Numer dopuszczenia: DPN -5002-19/08.

Nazwa „Ochronka” mieści coś więcej niż Przedszkole. Ochronka nazwa jest od chronienia, zachowywania, szanowania obyczajów rodzinnych między maluczkimi. To ochrona naszych tradycji narodowych, środowiskowych to ochrona tego co w dziecku jest dobre, szczere, święte.

Tak też nasza Ochronka stanowi dla dzieci drugi dom. Pragniemy zapewnić oczekiwania dzieci i rodziców starając się stworzyć atmosferę rodzinną, pełną szacunku, zaufania, pogody, spokoju i serca. Czynimy to poprzez rozmowy indywidualne, spotkania i wycieczki, oraz organizujemy uroczystości związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Dziadków, Dni Rodziny oraz innych takich jak: Pasowania, Dnia Patrona, czy uroczystości partiotycznych, które dosterczają pięknych przeżyć w gronie rodzinnym.

Pracujemy w jednej grupie podzielonej na dwie podgrupy: grupa młodsza 2.5 – 4 lat i starsza 5-6 latki. Przedszkole nasze posiada dużą wspólną jadalnie, salę zabaw, salę zajęć dydaktycznych dla starszaków, salę gimnastyczną, salę „leniuszka” dla dzieci, które chcą odpocząć-poleżeć i dużą sale ze sceną. Nasze sale są dobrze wyposażone, dostosowane do różnych potrzeb dzieci i ich zapotrzebowań. Większość czasu dzieci spędają razem, gdyż Ochronka ma być drugim domem gdzie rodzeństwo jest w różnym wieku i pomaga sobie nawzajem, starsze uczy się opiekuńczości i życzliwości, młodsze korzysta z jego doświadczeń i umiejętności ucząc się w ten sposób współpracy i zdobywa nowe umiejętności.

Przedszkole prowadzi oprócz zajęć zorganizowanych zajęcia dodatkowe jakie jak: rytmika, zajęcia z logopedii, język angielski, gimnastyka.

Mamy duży plac zabaw i plac sportowy, własny przedszkolny ogródek uprawny dla dzieci pamiętając, że ruch i pobyt na świeżym powietrzu jest największym sprzymierzeńcem ich prawidłowego rozwoju na wszystkich płaszczyznach.

Nasza Ochronka posiada swoją bibliotekę ( wypożyczalnię bajek i książek o różnej tematyce dla rodziców)

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close