Galeria

Imieniny siostry Sebastii :):):)

Dzień Babci i Dziadka w naszej Ochronce :):):)

Imieniny p. Oli i Basi :):):)

III Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd :):):)

Jasełka w naszym wykonaniu :):):) i spotkanie ze św. Mikołajem:):):)

Z wizytą w krainie Elfów:):):)

 

Wykrawamy pierniki do pieczenia a potem je malujemy  :):):)

 

Ubieramy choinkę :):):) Św. Mikołaj z wizytą w naszej Ochronce:):):)

Świętujemy odzyskanie Niepodległości razem z innymi w Hutniku, biorąc udział w rodzinnym śpiewaniu pieśni patriotycznych :):):)

Przedstawienie o Złotej Rybce:):):)

Nasze codzienne życie w Ochronce :):):)

Dzień Patrona w naszej Ochronce :):):) Przedstawienie pt. ” Gdyby Jego Matka żyła…”

Pożegnanie Agaty :):):)

Z wizytą w Gnieźnie, w fabryce bombek „KADPOL” zwiedziliśmy też Katedrę:):):)

Imieniny siostry Przełożonej Teresy i s. Franciszki :):):)

Akademia Reisa w naszym Przedszkolu – super zajęcia sportowe dla dzieci :):):)

Pierwsze koty za płoty – tak zaczęlismy Rok szkolny:):):)

ROK SZKOLNY 2019/2020

Tak zakończyliśmy ROK SZKOLNY 2018/2019 BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!:):):)

Szukamy skarbu i bawimy się :):):)

 

Z wizytą w Zaniemyślu

Wakacyjny wyjazd do Moraczewa

Przedstawienie na Zakończenie Roku

Msza Św. na zakończenie roku

W NENUFARZE

Gala Piosenki Przedszkolnej

Dzień dziecka i inne atrakcje 🙂

Zajęcia o Dinozaurach

Dzień rodziny w naszej Ochronce

Noc Muzeum w Grabonogu

Nasze osiągnięcia

Świętujemy Imieniny s.Stanisławy i p. Asi

3 maja w naszych pracach

Szukamy zajączka

Wielkanoc

Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych

Tak się bawimy, świętujemy i pracujemy

Nasze codzienne zabawy

Wiosna w naszych pracach

Wielki Post

Szukamy Wiosny

Bal Karnawałowy

II międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd

Dzień Babci i Dziadka

Zimowe zabawy na śniegu

Jasełka

Św. Mikołaj w Ochronce i w Lesznie na trampolinach

imieniny p. Oli i p. Basi

Malujemy pierniki

Ubieramy choinkę

Zabawa z dźwiękiem, nagrywamy kolędę

Oglądamy bajkę

Muzyka Ameryki – zajęcia muzyczne

Muzyka Afryki

Koncert Patriotyczny w ” Hutniku”

Przedstawienie pt.” Krzyk Białego Orła”

 

11 Listopada Swiętujemy Odzyskanie Niepodległości

Pasowanie Październik 2018

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close