KĄCIK DLA RODZICA

Zapraszamy do podjęcia kolejnego zadania : podziękowanie dla wszystkich służb medycznych i publicznych. Zachęćmy nasze dzieci aby wykonały rysunek ze słowem DZIĘKUJEMY( technika dowolna) Zróbcie zdjęcie i wyślijcie je do nas, a my pomyślimy jak mogą dotrzeć do adresatów . Na pewno umieścimy je na facebooku; póki co przedszkole nie ma tam profilu, ale możemy je włożyć we własne. Możemy też zawieźć do sklepów. Im wszystkim należy się nasza wdzięczność. 🙂  Ponieważ wysyłanie mailem zdjęć sprawia niektórym pewne trudności, można nas znaleźć na WhatsAppie lub Messengerze  s. Stanisławy i s. Franciszki. Nr s. Stanisławy – 515 619 520, s. Franciszki – 504 919 221 🙂

 

Dziękujemy za już przesłane zdjęcia do Galerii ; Domowe Przedszkole. Bardzo się cieszymy, że tak pilnie pracujecie 🙂 Zachęcamy Rodziców, którzy jeszcze nie nadesłali zdjęć do podzielenia się z nami 🙂 pozdrawiamy i tęsknimy 🙂              18.04.2020

Odpowiadając na pytania, ile czasu macie Państwo na zrobienie drzewa genealogicznego – do końca maja 🙂

Powstała nowa zakładka pt. ” Logopedia” 🙂 p. Ania będzie co kilka dni podsyłać nowe ćwiczenia dla dzieci. Proszę tam zaglądać. Pierwsze już są. Umieszczać je będę jako pliki do pobrania 🙂

 

Kochani. Przypominamy i zachęcamy do przysyłania zdjęć związanych z Waszą pracą przedszkolną. Rozumiemy,           że była przerwa świąteczna, zachęcamy jednak do wznowienia działań. Nie potrzebujemy tego tylko dla siebie, ministerstwo chce od nas potwierdzenia, że w naszym Przedszkolu działa zdalne nauczanie; i choć nie wszystkie dzieci spełniają obowiązek szkolny to byłoby super, gdybyście wszyscy się zaangażowali. Czekamy i pozdrawiamy 🙂                                                Informacje dotyczące kolejnych prac i zadań będą zamieszczane na bieżąco. 

 

 

Jak tam moi Kochani idą prace z dziećmi? Czy dobrze wykorzystujemy dany nam czas? Mam propozycję, żeby udokumentować zdjęciami jak spędzacie ten czas, czy to przy zadaniach, czy przy zabawie 🙂 jeśli zechcecie wyślijcie nam zdjęcia, a my wrzucimy je na naszą stronę i może chociaż tak pobędziemy jakiś czas wspólnie :):):)  nasz adres mailowy : ochronkapodrzecze@wp.pl 🙂  czekamy na Wasze arcydzieła :):):)  mam nadzieję, że prace nad drzewem genealogicznym także są w toku 🙂 to też możecie pokazać na zdjęciach 🙂 życzę owocnej pracy i owocnego czasu, który jeszcze przed nami. Nie zmarnujmy go :):):)

OGŁASZAMY  WIELKI KONKURS : ” MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE”.

     Drodzy rodzice, kochane przedszkolaki bardzo serdecznie was pozdrawiamy  i zachęcamy do dalszej pracy. Przedłuża się czas,                     w którym nie możemy się spotkać, dlatego bardzo proszę śledzić nas na stronie Ochronki. Włączmy się do wspólnego przygotowania             „Drzewa Genealogicznego” wejdźmy jak najgłębiej i poznajmy swoich pradziadków może znajdziecie też ich zdjęcia z młodości ?                  Wzbogacicie swoją pracę różnymi zdjęciami, opisami, ciekawymi zdarzeniami. Proszę zróbcie to w formie książki, lub w formie elektronicznej. Niech nie zabraknie też wspomnienia o tej sytuacji w jakiej znalazł się cały świat. Swoje refleksje niech przedstawią dziadkowie, rodzice i dzieci, szczerze tak jak myślą nie upiększając, ale z dziecięcą prostotą. Kochani podejdźcie do tego bardzo poważnie. Wykonajcie zadanie!                 Kiedyś będzie to najcenniejsza książka po Piśmie Świętym.

          Jak już wrócimy do naszych przedszkoli będzie można zaprezentować swoje prace.

                                                 Szczęść Boże.

                              Pamiętające w modlitwie Wasze Siostry z Podrzecza

A tu sposób na zajęcie dzieciom prawie dwóch godzin dziennie.Świetna zabawa i edukacja. Gorąco polecam :):):)

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close