INFORMACJE

  „Kącik dla Rodziców”

Ochronka czynna od godz.6.45. do godz. 16.00.

W ramach bezpłatnych godzin wychowania jest język angielski i zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci nadto dla tych, których rodzice wyrażą prośbę gimnastyka korekcyjna ponadto dodatkowe zajęcia z rytmiki w godzinach płatnych.

Dni wolne w Ochronce w ciągu roku szkolnego:

  • 1 i 11 listopada 2017 r.

  • 23 grudzień 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.- przerwa Świąteczna

  • 28 marca – 3 kwiecień 2018 r. Wielkanocna przerwa świąteczna

  • 2 maja 2018 r.

  • 15-16 czerwiec 2018

  • zakończenie roku 22 czerwca 2018.

Ferie zimowe od 12 – 25 lutego ‚2018.

Nowy rok szkolny 2016/2017

 Dołączyła do nas nowa siostra S.M Franciszka Zdeb pracownik administracyjny

i pomoc nauczyciela do grupy maluszków.

Życzymy Siostrze wiele radości i Bożego błogosławieństwa w nowym miejscu pracy.

INFORMACJE

W roku szkolnym 2016/2017 Ochronka będzie czynna od godz. 6.45.-16.00., realizacja podstawy programowej w godz. od 9.00.-14.00.
Początek roku we wtorek 1 września.

ZAPARASZAMY.

Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym (3+) dzieci są zwolnione z czesnego.

Ochronka na prośbę rodziców zapewnia opiekę logopedyczną dla dzieci wykazujących takie potrzeby.

Do Ochronki przyjmowane są dzieci od 2,5 roku życia.

 

W Niedzielę 20 września serdecznie zapraszamy

na Mszę Św. z udziałem dzieci

w Kaplicy bł. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu 3 A

na godz. 11.00 

NOWY  ROK  SZKOLNY  2016 /2017  WITA  NAS

Serdecznie zapraszany we wtorek 1 września

do Ochronki w Podrzeczu 3 A

Rozpoczynamy rok szkolny Mszą św. o godz. 9.00

po Mszy św. zapraszamy na spotkanie informacyjno-integracyjne

oraz na wspólny posiłek.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

Życzymy Szczęść Boże na każdy dzień.

 

 

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close