PIOSENKI + WIERSZYKI

Hymn O Boska Opatrznosci

Wiersz Tydzien Jan Brzechwa

 • Edmund Bojanowski - Czemu o nim mowa?
 • #
  Title
  Artist
  Composer
  Time
  ID
 • 01.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/05-Ścieżka-5.mp3
  Pełen Miłości
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s1
  audio/mpeg
  80
 • 02.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/06-Ścieżka-6.mp3
  Ja wiem, Ty wiesz
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s2
  audio/mpeg
  80
 • 03.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/07-Ścieżka-7.mp3
  Aniołku mój
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s3
  audio/mpeg
  80
 • 04.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/08-Ścieżka-8.mp3
  Anioł Stróż
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s4
  audio/mpeg
  80
 • 05.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/09-Ścieżka-9.mp3
  Tego uczył Edmund - Ojciec nasz
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s5
  audio/mpeg
  80
 • 06.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/10-Ścieżka-10.mp3
  Jaki tydzień takie życie
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s6
  audio/mpeg
  80
 • 07.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/11-Ścieżka-11.mp3
  Drogą Jezusa
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s7
  audio/mpeg
  80
 • 08.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/13-Ścieżka-13.mp3
  To Bóg, to Bóg
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s8
  audio/mpeg
  80
 • 09.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/15-Ścieżka-15.mp3
  Uśmiech na tak
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s9
  audio/mpeg
  80
 • 10.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/16-Ścieżka-16.mp3
  Gdy założyciel żył
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s10
  audio/mpeg
  80
 • 11.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/01-Ścieżka-1.mp3
  O Boska Opatrzności
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s11
  audio/mpeg
  80
 • 12.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/02-Ścieżka-2.mp3
  Błogosławiony Edmundzie
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s12
  audio/mpeg
  80
 • 13.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/03-Ścieżka-3.mp3
  W oczach dziecka
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s13
  audio/mpeg
  80
 • 14.
  http://www.ochronka.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/04-Ścieżka-4.mp3
  O Najwyższy Boże
  Śpiewają dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i nie tylko
  s14
  audio/mpeg
  80

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. more information

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informuję ,że: 1. Administratorem strony internetowej jest Ochronka, z którym można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt; 1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji i promocji Ochronki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub udzielonej zgody; 2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej; 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane; 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) żądania usunięcia danych, gdy: -dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: -osoby te kwestionują prawidłowość danych -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych -Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem 6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Close